Betingelser for bruk

Vennligst les disse brukervilkårene for Trekkhundregisteret.no ("Brukervilkårene") nøye før du bruker nettstedet under domenet Trekkhundregisteret.no.

Trekkhundregisteret.no eies og drives av Norges Hundekjørerforbund (org.nr. 971 484 020) ("Tjenestetilbyder").

Din tilgang til og bruk av Tjenestetilbyder er betinget av at du aksepterer disse Brukervilkårene samt vilkårene oppgitt under Personvern. Dette gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til Tjenestetilbyder.

Hvis du har spørsmål vedrørende disse vilkårene eller annet ber vi om at du kontakter oss på post@trekkhundregisteret.no.

Opprettelse av konto


Ved å opprette en konto hos oss forplikter du deg til å gi oss informasjon som er korrekt, nøyaktig og fullstendig, og til å holde denne oppdatert til enhver tid. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et vesentlig brudd på vilkårene som kan resultere i umiddelbar oppsigelse av din konto på Trekkhundregisteret.no.

Brukernavn og passord tilknyttet din brukerkonto er strengt personlig. Du er ansvarlig for å påse at ditt passord ikke på noe tidspunkt gjøres tilgjengelig for andre, og kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet tilknyttet din brukerkonto. Ved mistanke om at andre har tilgang til ditt passord eller brukerkonto, plikter du å varsle Tjenestetilbyder umiddelbart.

Du kan ikke registrere et brukernavn som er navnet på en annen fysisk eller juridisk person, eller som det forøvrig ikke er lovlig å bruke, herunder navn som kan være egnet til å forveksles med en annens navn eller varemerke, eller et navn som ellers er støtende, vulgært eller uanstendig.

Når du registrerer deg på Trekkhundregisteret.no vil du gi visse opplysninger om deg selv (f.eks navn, adresse, telefonnummer, etc.). Du plikter å gi fullstendig og nøyaktig informasjon til Tjenestetilbyder. Tjenestetilbyder vil kunne bruke tjenester levert av tredjeparter for å verifisere opplysningene du oppgir til oss, og for å innhente ytterligere informasjon som er relevant for tjenestene. Ved å opprette en brukerkonto samtykker du i at Tjenestetilbyder kan innhente, bruke og lagre slik informasjon.

Tjenestetilbyder har rett til å levere meldinger til deg på den sist registrerte e-post- og faktureringsadressen, og slike meldinger skal anses mottatt og gyldige uavhengig av om e-post- eller faktureringsadressen er i bruk.

Tjenestetilbyder kan fritt godta eller avvise søknader om opprettelse av brukerkonto uten nærmere begrunnelse.

Brukerinnhold


Vår tjeneste gjør at du kan skrive beskrivelse, lagre, dele og ellers gjøre tilgjengelig visse opplysninger som tekst, grafikk, bilder eller annet materiale (“Brukerinnhold”). Du er ansvarlig for Brukerinnholdet som overføres til Tjenestetilbyder fra din brukerkonto, og er forpliktet til å påse at Brukerinnholdet er passende, lovlig og relevant i relasjon til tjenestens formål.

Brukerinnhold som overføres til Tjenestetilbyder gjøres tilgjengelig for andre eksisterende eller potensielle brukere av Trekkhundregisteret.no. Ved å overføre Brukerinnhold til Trekkhundregisteret.no, gir du derfor Tjenestetilbyder en ikke-eksklusiv overførbar rett til å bruke, endre, vise offentlig, reprodusere og distribuere Brukerinnholdet på ethvert nettsted tilhørende Tjenestetilbyder og dens samarbeidspartnere, herunder andre markedsførings- og distribusjonskanaler (f.eks. Facebook, Adwords, markedsmateriell og lignende). Denne retten gjelder også etter at du slutter å anvende tjenesten. Utover den begrensede retten for Tjenestetilbyder beskrevet ovenfor, beholder du alle dine rettigheter til Brukerinnholdet.

Du bekrefter og garanterer at du er eier av Brukerinnholdet eller har rett til å bruke det, og gir Tjenestetilbyder rettigheter til å bruke det i henhold til disse Vilkårene. Du garanterer videre at publisering av Brukerinnholdet på Trekkhundregisteret.no eller i andre distribusjonskanaler ikke krenker personvernet, bilderettigheter, opphavsrettigheter, kontraktsrettigheter eller andre rettigheter tilhørende noen fysisk eller juridisk person. Du plikter forøvrig å gjøre deg kjent med og overholde de ordensregler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for tjenesten.

Tjenestetilbyder er ikke forpliktet til å føre tilsyn med ditt eller andres Brukerinnhold. Tjenestetilbyder forbeholder seg imidlertid retten til å gjennomgå Brukerinnhold og etter eget skjønn fjerne dette.

Forutsetninger


Bruk av tjenesten forutsetter følgende av brukeren:

  • at brukeren godtar at hans/hennes brukertrafikk kan spores av statistikktjenester som Google Analytics

  • at brukeren har en fungerende tilkobling til internett

  • at brukeren benytter en moderne nettleser dersom brukeren skal laste opp bilder. Trekkhundregisteret fungerer på eldre nettlesere, men opplasting av bilder krever en moderne nettleser som Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari


Rettigheter til Tjenestetilbyder


Tjenestetilbyder og dens tjenester, innhold (unntatt ditt Brukerinnhold), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til Tjenestetilbyder og dens lisensgivere.

Tjenestetilbyder er beskyttet av opphavsrettigheter, databaserettigheter, varemerker og andre lover i både Norge og utlandet. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere, fremvise, publisere eller selge informasjon, programvare, produkter eller tjenester som gjøres tilgjengelig på Trekkhundregisteret.no.

Oppsigelse av brukerkonto eller avvikling av tjenestene


Tjenestetilbyder kan på ethvert tidspunkt og uten varsel endre eller avvikle enhver av tjenestene som tilbys.

Tjenestetilbyder har rett til å fritt avslutte eller suspendere kontoen din umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, uansett grunn, inkludert hvis du bryter vilkårene. Ved avslutning eller suspensjon av brukerkontoen, vil din rett til å bruke tjenestene som gjøres tilgjengelig på Trekkhundregisteret.no umiddelbart opphøre.

Begrensning av ansvar


Tjenestene og informasjonen som gjøres tilgjengelig på Trekkhundregisteret.no tilbys “som det er” uten noen garantier. Tjenestetilbyder og dens samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader på ting, tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten, eller som følge av manglende leveranse av tjenesten.

Endringer


Tjenestetilbyder forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse Brukervilkårene. Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på Trekkhundregisteret.no. Dersom endringene i Brukervilkårene etter Tjenestetilbyders vurdering innebærer en vesentlig endring av brukerens rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på Trekkhundregisteret.no 30 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i Brukervilkårene er gjort tilgjengelig på Trekkhundregisteret.no, godtar du å være bundet av de oppdaterte Brukervilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

Lovvalg


Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.