ID:
47743
Navn:
Clean cut Marshall
Kjønn:
Hannhund
Leder:
nei
Født:
19. juni 2017
Død:
-
Vekt (kg):
30
Innavlsprosent:
0,0000%
AHE status:
Ikke testet
Rase/type:
Polar,Sibirian Husky

Clean cut Marshall

Chip #:
578098100597646
Land: Norway
Fabrikant: Datamars
Serienummer #: 00597646
Eier:
Johanne Smestad
Oppdretter:
Cecilie og Eirin Husebø-Isaksen
Kennel:
Registrert:
6. januar 2019
Notater:
 Clean cut Marshall
2017 Cecilie og Eirin Husebø-Isaksen
Marcus Smestad
AHE: Ikke testet
Innavlsprosent: 0,0000
Mor:
ukjent
Far:
ukjent
Søsken:

ingen søsken

Etterkommere:

ingen etterkommere

Halvsøsken, morssiden:

ingen søsken

Halvsøsken, farssiden:

ingen søsken