ID:
50382
Navn:
Ix
Kjønn:
Hannhund
Leder:
nei
Født:
8. mai 2015
Død:
-
Vekt (kg):
19
Innavlskoeffisient:
0,00%
AHE status:
Ikke testet
Rase/type:
Alaska Husky
Chip #:
978101081227707
Land: -
Fabrikant: Chevillot
Serienummer #: 81227707
Eier:
Tanja Airio
Oppdretter:
Juhana Tahvanainen
Registrant:
Registrert:
30. november 2019
Notater:
 Ix
2015 Juhana Tahvanainen
Know Your Nature
AHE: Ikke testet
Innavlskoeffisient: 0,00
 Handsome
AH
2004 Lance Mackey
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,00
 Radar
Alaska Huksy
1994 Lance Mackey
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,00
 Bomber
Alaska Husky
1984 Lance Mackey
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,00
 Tara
Alaska Husky
1987 Susan Butcher
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,00
 Risben
AH
AHE: -
Innavlskoeffisient: 1,76
 Uksi
AH
1994 Susan Butcher
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,00
 Jenna
AH
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,00
Mor:
ukjent
Søsken:

ingen søsken

Etterkommere:

ingen etterkommere

Halvsøsken, morssiden:

ingen søsken

Halvsøsken, farssiden: