ID:
52951
Navn:
Pels
Kjønn:
Hannhund
Leder:
ja
Født:
1. mai 2011
Død:
-
Vekt (kg):
28 kg
Innavlskoeffisient:
7,86%
AHE status:
-
Rase/type:
Alaska Husky
Chip #:
Eier:
Petter Arnesen
Oppdretter:
Petter Arnesen
Kennel:
Registrant:
Registrert:
6. september 2020
Notater:
 Pels
Alaska husky
2011 Petter Arnesen
Huskynerd
AHE: -
Innavlskoeffisient: 7,86
 Juta
AH
2009 Ralph Johannessen
AHE: -
Innavlskoeffisient: 9,81
 Øre
Ah/vh
2003 R.Johannessen.
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,05
 Blacky
AH
1998 Ralph Johannessen
AHE: -
Innavlskoeffisient: 18,85
 Skogen`s Øye
ah/vh/point
2000 Skogen/Bråthen
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,00
 Cruella
AH
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,00
 Joker
AH
2001
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,00
 Eyla
Ah/Vh
2002 R.Johannessen.
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,10
 Huskynerds Svalbard
2010 Petter Arnesen
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,39
 Kynndalen`s Bruin
AH
2006 Bjørnar Andersen
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,05
 Viking
AH
2003 Snorre Næss
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,34
 Masi
AH
1998
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,00
 Emmilou
ah
2007 Arnesen/Swift
AHE: -
Innavlskoeffisient: 1,42
 Øre
Ah/vh
2003 R.Johannessen.
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,05
 Kandy
Norwegian Hound
2004 Petter Swift
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,78
Halvsøsken, morssiden:

ingen søsken

Halvsøsken, farssiden: