ID:
53841
Navn:
Pluggen
Kjønn:
Hannhund
Leder:
nei
Født:
11. juni 2012
Død:
-
Vekt (kg):
26
Innavlskoeffisient:
7,86%
AHE status:
-
Rase/type:
Alaska Husky,Polar

Pluggen

Rapporter feil
Chip #:
578097809166650
Land: Norway
Fabrikant: Chevillot
Serienummer #: 09166650
Eier:
Jan-Eilert Pedersen
Oppdretter:
Petter Arnesen
Registrert:
10. januar 2021
Notater:
 Pluggen
Alaska husky
2012 Petter Arnesen
Jan-Eilert Pedersens kennel
AHE: -
Innavlskoeffisient: 7,86
 Juta
AH
2009 Ralph Johannessen
AHE: -
Innavlskoeffisient: 9,81
 Øre
Ah/vh
2003 R.Johannessen.
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,05
 Blacky
AH
1998 Ralph Johannessen
AHE: -
Innavlskoeffisient: 18,85
 Skogen`s Øye
ah/vh/point
2000 Skogen/Bråthen
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,00
 Cruella
AH
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,00
 Joker
AH
2001
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,00
 Eyla
Ah/Vh
2002 R.Johannessen.
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,10
 Huskynerds Svalbard
2010 Petter Arnesen
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,39
 Kynndalen`s Bruin
AH
2006 Bjørnar Andersen
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,05
 Viking
AH
2003 Snorre Næss
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,34
 Masi
AH
1998
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,00
 Emmilou
ah
2007 Arnesen/Swift
AHE: -
Innavlskoeffisient: 1,42
 Øre
Ah/vh
2003 R.Johannessen.
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,05
 Kandy
Norwegian Hound
2004 Petter Swift
AHE: -
Innavlskoeffisient: 0,78
Halvsøsken, morssiden:

ingen søsken

Halvsøsken, farssiden: